Oznamy 31. nedeľa v období cez rok (31.10.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. V pondelok je cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše ako v nedeľu; v Bazilike sv. Jakuba pribudne sv. omša o 14:30.
 3. Od pondelka do nasledujúceho pondelka sa o 15:00 budeme v našom chráme modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých, v pondelok a utorok budeme počas nich čítať priezviská rodín, ktoré nahlásili.
 4. V utorok je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, u nás o 7:00 a 15:50; na cintoríne v  Dome smútku o 14:00.
  • V tento deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v  očistci pri návšteve kostola. Je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím v  Boha, ako aj splniť podmienky: modlitba na úmysel Svätého Otca; svätá spoveď, sväté prijímanie a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Apoštolská penitenciária z dôvodu pandémie aj v tomto roku umožňuje presunúť získanie týchto odpustkov na ľubovoľný deň v novembri.
  • Od 1. do 8.11. tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci. Aj v tomto prípade je možné presunúť získanie týchto odpustkov na ľubovoľné dni novembra.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. V rámci prípravy na sviatosť birmovania budú vo štvrtky sv. omše s katechézou pre birmovancov. Tento štvrtok po sv. omši bude prvé krátke stretnutie, kde birmovanci dostanú potrebné informácie. Účasť všetkých birmovancov je nutná. Materiály pre prípravu na sviatosť birmovania budú priebežne zverejňované na farnostlevoca.sk.
 7. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Keďže sme spovedali pred sviatkom Všetkých svätých, teraz budeme spovedať v bežnom režime, teda od utorka od 15:15 do 15:45. V Bazilike sa bude spovedať 1.11. počas všetkých sv. omší, potom pol hodiny pred všetkými sv. omšami, v piatok od 17:00. Chorých navštívi br. Tomáš vo štvrtok od 9:00; br. Martin a kňazi z fary v piatok od 8:00.
 8. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 9. Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 700€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Pri vchode kostola Vám ponúkame sviecu za nenarodené deti. Jej odporúčaná cena je 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 11. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP budú sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše budú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Všetkých svätých
  • v utorok Spomienka na všetkých verných zosnulých
  • v stredu Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • vo štvrtok spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *