Oznamy SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA (25.7.2021)

 1. Štvrtú júlovú, teda dnešnú nedeľu ustanovil Svätý Otec František za Svetový deň starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Z tejto príležitosti Svätý Otec napísal posolstvo, ktoré si môžete prečítať na našej výveske, kde je aj modlitba za tento deň. Tieto materiály, ako aj výber z posolstiev pápeža Františka k téme Svetového dňa sú umiestnené aj na našej stránke levoca.minoriti.sk Povzbudzujeme Vás, aby ste sa zvlášť v tento deň usilovali prejaviť lásku seniorom, najmä tým, ktorí trpia opustenosťou. Návšteva starého človeka, ktorý žije sám, je aj jedným zo spôsobov, ako získať úplné odpustky udelené pri príležitosti tohto Svetového dňa.
 2. Dnes o 14:30 bude svätú omšu na Mariánskej hore sláviť vdp. Tomáš Gondkovský, chmeľnický farár.
 3. V pondelok bude v Závade odpustová slávnosť. Sv. omša bude o 17:00. Vonkajšia slávnosť bude v nedeľu 1.8.2021 o 10:30.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. Komunitné centrum v Roškovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske alebo na plagáte nižšie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  • v utorok spomienka Sv. Gorazda a spoločníkov
  • vo štvrtok spomienka Sv. Marty, Márie a Lazára
  • v piatok spomienka Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, rehoľníčky, členky 3. rádu
  • v sobotu spomienka Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *