Mesiac: júl 2021

Oznamy 14. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší v pondelok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda:
  1. U nás budú sväté omše ako v nedeľu;
  2. v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  4. v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30
 2. Poriadok svätých omší v ostatné dni:
  1. U nás: v utorok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba dnes ešte o 14:30 a 19:00; v utorok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole v dnešnú nedeľu sv. omša nebude, na budúcu nedeľu bude o 9:00.
  4. v bazilike na Mariánskej hore na budúcu nedeľu o 14:30
 3. Otec biskup Ján Kuboš bude dnes o 10:00 hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše na Mariánskej hore. O 9:00 bude dp. Matúš Knižacký viesť modlitbu posvätného ruženca.
 4. Na budúcu nedeľu budeme na Mariánskej hore sláviť oktávu sviatku Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu o 14:30 bude sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Sv. omša bude v exteriéri.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 7. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do kampane 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Vďační za slobodu, v ktorej momentálne žijeme, modlíme sa za tých, ktorí to šťastie nemajú. Každý deň od 9.7. do 26.8.2021 sa osobne, v rodine, či spoločenstve pomodlíme ľubovoľnú modlitbu, v piatky Krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov, dobré by bolo zúčastniť sa v týždni svätej omše a obetovať ju na tento úmysel, prípadne si zvoliť aj nejaký pôst. Viac na www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk
 8. 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcich v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, otec biskup Ján Kuboš nás povzbudzuje, aby sme podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
  • v sobotu spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny

Úmysly 4. – 11. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
4.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie pre Františka


11:00Za uzdravenie Vladimíra


16:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Alenu
5.7.2021Pondelok9:00Ján


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre snúbencov Katarínu a Jakuba


16:00Ján a Jozefína, Helena
6.7.2021Utorok7:00Pavol, Mária, Karol, Anton, František a Pavel


15:50Štefan
7.7.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Venglarčíkovú, Gallikovú a pre Slavomíra


15:50Žofia a Jozef


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci rehole
8.7.2021Štvrtok7:00za duše zosnulých z domu


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
9.7.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Sidódiu Urbanskú


15:50manžel
10.7.2021Sobota7:50Šimon


18:00Daniel
11.7.2021Nedeľa9:00Ján, Jozef, Juraj


11:00Tomáš


16:00Alžbeta (1. výročie)