Oznamy 5. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
  • Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00. Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 4. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18.50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18.00.
 8. V piatok o 19:45 (po svätej omši) začína na fare príprava snúbencov na manželstvo zahrňujúca štyri stretnutia počas štyroch piatkov.
 9. Minulú nedeľu sa v našom kostole v zbierke na seminár vyzbieralo 540 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Na stolíku pri vchode kostola Vám za odporúčaný príspevok 5 € ponúkame knihu biblických ružencových rozjímaní s názvom Hľa, Tvoja Matka.
 11. Biskupstvo Spišské Podhradie vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Podmienky sú zverejnené o.i. na farnostlevoca.sk
 12. Komisia pre mládež rozbieha kampaň pod názvom RE 246 úroveň 2.0. Inšpirovaní encyklikou Laudatio Si pápeža Františka, chceme s mladými spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika). Viac info na komisia.sk Záujemci sa môžu prihlásiť aj u nás: osobne, telefonicky (053 451 4570) či mailom (levoca@minoriti.sk)
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *