Mesiac: marec 2021

6. TÉMA: VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU

I. CIRKEV – KRISTUS MEDZI NAMI

ÚVOD

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 16 – 17).

Pán Ježiš chcel vo svete navždy sprítomniť Božiu lásku. Preto založil na zemi Cirkev ako živé pokračovanie svojho vykupiteľského diela. Daroval nám Cirkev, aby bola stálou prítomnosťou Boha a nástrojom jeho lásky na zemi.

Continue reading „6. TÉMA: VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU“

Oznamy 4. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00 hod., v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 4. pôstnu nedeľu, ako aj prednášku a prezentáciu v rámci Diecéznej školy viery na tému: Verím v svätú Katolícku cirkev.
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15:35, v nedeľu o 10:45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15:00 pozývame na krížové cesty.
 3. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa, podľa možnosti aj prostredníctvom linku: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-putujeme-za-pannou-mariou/ zapojili do modlitby 24-hodinový ruženec za Slovensko. Začína v sobotu 13.3. o 18:00. Modlitba bude vedená z viacerých mariánskych pútnických miest vrátane Mariánskej hory v Levoči (21:40 – 22:15).
 4. V piatok je slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. O 15:00 sa budeme modliť krížovú cestu s úryvkami z apoštolského listu Patris corde (So srdcom otca), ktorým pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021). Urobil tak pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi.
 5. Na budúcu nedeľu konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Aktuálne pomáhame v Sýrii, v Iraku, a v Libanone. Zbierku je možné podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. V našom kostole môžete už teraz na tento účel prispieť do označenej pokladničky pri vchode kostola.
 6. Nové číslo Minoritského listu si za dobrovoľný príspevok môžete vziať zo stolíka, ktorý je vzadu v kostole.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.

Úmysly 14. – 21. marec 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
14.3.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Paľa s rodinou


11.00Poďakovanie za Božie požehnanie s prosbou o ďalšie milosti pre rodinu


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Semanovú a Palenčárovú
15.3.2021Pondelok15.50Ján Gallik


15.50z rodiny Košarovej


15.50Mária Dzurňáková (1. výr.) a Dušan
16.3.2021Utorok15.50Antónia Gažúrová


15.50manžel a príbuzní


15.50svokrovci Viera a Břetislav Pítroví
17.3.2021Streda15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Adama a Antona


15.50Ján a Anna Glodžák


15.50mama Edita, jej bratia Cyril a Štefan a jej † rodičia Jozef a Anna
18.3.2021Štvrtok15.50Edward, Jozef, Michal a Helena


15.50Jozef a Jozef


15.50Mária, Tadeusz a ostatní zosnulí z rodiny
19.3.2021Piatok15.50Za manžela Jozefa a syna Jozefa s rodinou


15.50Jozef a Alžbeta


15.50Za zdravie a Božie požehnanie a oslobodenie zo závislosti pre Jozefa
20.3.2021Sobota15.50Štefan


15.50Jozefovia a Terezka


15.50Mária Zoričaková
21.3.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


11.00Jozef a Eduard


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

Desatoro Božích prikázaní

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V evanjeliu tejto nedele sme počuli, ako Pán Ježiš robil poriadky v chráme – vyhnal predavačov dobytka, holubov i peňazomencov, pretože chce, aby chrám bol domom modlitby. My všetci sme chrámom Ducha Svätého. Pán Ježiš nám dáva slovo, ktoré nás očisťuje (Jn 15, 3). Tým slovom je predovšetkým Desatoro Božích prikázaní, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Našou úlohou je prepísať ručne Desatoro, alebo nakresliť ako plníme 3. prikázanie – svätiť sviatočný deň teraz, keď sa nemôžeme zúčastňovať svätých omší.

Continue reading „Desatoro Božích prikázaní“

Oznamy 3. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 3. pôstnu nedeľu.
 2. Prostredníctvom internetuVás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15.35, v nedeľu o 10.45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15.00 pozývame na krížové cesty.
 3. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete vziať zo stolíka vzadu v kostole.
 4. V jarnej zbierke na Spišskú katolícku charitu sa v našom chráme vyzbieralo 730 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 5. Pozývame vás zapojiť sa do pôstneho projektu s názvom Podeľme sa! Jedná sa o finančnú zbierku, ktorú organizuje Katolícke hnutie žien na Slovensku v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar. V minulosti sa tento projekt realizoval formou rozdávania pôstnej polievky a darovania finančného príspevku v cene odopretého druhého chodu. Tento rok sa z pandemických dôvodov podávanie pôstnej polievky neuskutoční, no možnosť finančne prispieť z odopretého jedla ostáva. Finančný výťažok plánujú organizátori použiť na poskytnutie ubytovania pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Zbierka trvá do 31.5. 2021. Príspevky možno zasielať na Bankový účet: SK50 1100 0000 0029 4001 6642.
 6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Nakoľko brat Tomáš je odcestovaný, aj v tomto týždni sväté omše, ktorých úmysly sú uvedené pre jednotlivé dni ako tretie, bude slúžiť v daný deň mimo nášho kostola.
 8. Policajný zbor upozorňuje seniorov, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich bytov, ale aby požiadali o pomoc svojich blízkych, prípadne aby osobne alebo telefonicky oslovili kontaktné miesto obce/mesta. Celý text upozornenia nájdete nižšie.

Úmysly 7. – 14. marec 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.3.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou


11.00*Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Martinu
8.3.2021Pondelok15.50Poďakovanie za 80 r. života Veroniky s prosbou o dar zdravia a Božieho požehnania


15.50Štefan


15.50*Jozef, Magdaléna Parimucha
9.3.2021Utorok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ondreja


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu


15.50*Za zdravie a Božie požehnanie pre Alojza
10.3.2021Streda15.50Štefan a † z rodiny


15.50Ján a Anna


15.50*Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
11.3.2021Štvrtok15.50Za Božiu pomoc, požehnanie a Božie riadenie pre rodinu


15.50Štefan


15.50*Za rodinu Hvilovú
12.3.2021Piatok15.50Mária, Ján, Mária


15.50Mária a Ján


15.50*Za jubilujúcich Júliusov
13.3.2021Sobota15.50Poďakovanie za 80 r. života Márie s prosbou o dar zdravia a Božieho požehnania pre celú rodinu


15.50Anna, Jozef, Anna


15.50*František a Mária
14.3.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Paľa s rodinou


11.00Poďakovanie za Božie požehnanie s prosbou o ďalšie milosti pre rodinu


11.00*Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Semanovú a Palenčárovú

*Sväté omše písané kurzívou (3. pre daný deň) budú v tomto týždni slúžené mimo nášho kostola.

Naše radosti a starosti

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Prvé čítanie bolo o Abrahámovi, od ktorého Boh žiadal obetu vlastného syna – veľmi náročná úloha. V evanjeliu sme zase počuli o Ježišovi, ktorý sa pred svojimi učeníkmi premenil a ukázal im svoju slávu – muselo to byť niečo veľkolepé.

Continue reading „Naše radosti a starosti“