Oznamy Druhá nedeľa po Narodení Pána

  1. Slovenskí biskupi žiadajú kňazov aj veriacich, aby dodržiavali uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu, ako aj Vyhlášku 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 
  2. Sväté omše budeme vysielať prostredníctvom internetu na našej stránke levoca.minoriti.sk v nedele a 1. a 6. januára o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
  3. Sväté omše, ktorých úmysly sme prijali na 18.00 hod. nedieľ a sviatkov, odslúžime podľa možnosti v nasledujúci alebo v predchádzajúci deň o 15.50. Rozpis úmyslov je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
  4. Na našej stránke levoca.minoriti.sk si môžete stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu po Narodení Pána. Odporúčame Vám pomodliť sa ju v rodinách.
  5. Kostol Ducha Svätého je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
  6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk