Oznamy Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

  1. Slovenskí biskupi žiadajú kňazov aj veriacich, aby dodržiavali uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu, ako aj Vyhlášku 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 
  2. Sväté omše budeme vysielať prostredníctvom internetu na našej stránke levoca.minoriti.sk v nedele a 1. a 6. januára o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
  3. Kostol Ducha Svätého bude otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
  4. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk