Autor br. Tomáš M.

Úmysly 22. – 29. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.8.2021Nedeľa9:00Ľudovít, Margita ,Gitka


11:00Mária, František a Peter


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondirkovú a večný život pre † Marcely
23.8.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky


15:50Peter Nebus
24.8.2021Utorok7:00Jozef a Alžbeta


15:50Ladislav
25.8.2021Streda7:00Ján (1. výročie)


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu
26.8.2021Štvrtok7:00Marta, Katarína, Emília


15:50Štefan
27.8.2021Piatok7:00z rodiny Kapustovej a Krotkej


15:50Margita a Jozef
28.8.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00rehoľná s. Augustína
29.8.2021Nedeľa9:00Ján a Mária


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša


16:00rodičia Hamoroví a Juhasoví

Oznamy Nanebovzatie Panny Márie (15.8.2021)

 1. Dnes je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše sú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30..
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 3. Na budúcu nedeľu o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 4. Už prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 5. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú ľudí do Šaštína, do Košíc a do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 6. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť o 15.9. nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok ľubovoľná spomienka sv. Štefana Uhorského
  • v stredu ľubovoľná spomienka bl. Alojza Adama a Mikuláša Savoureta, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka sv. Pia X., pápeža

Úmysly 15. – 22. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.8.2021Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11:00Za klientov Domu svätého Františka


16:00Štefan
16.8.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava a Helenu
17.8.2021Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Štefániu a Katarínu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Píľovú
18.8.2021Streda7:00Za duše v očistci


15:50Martin
19.8.2021Štvrtok7:00Michal a Mária


15:50Štefan
20.8.2021Piatok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50František a Mária Ovsankoví
21.8.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


18:00Michaela a Martin
22.8.2021Nedeľa9:00Ľudovít, Margita ,Gitka


11:00Mária, František a Peter


16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondirkovú a večný život pre † Marcely

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (8.8.2021)

 1. Dnes bude na Mariánskej hore sv. omša o 14:30.
 2. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok sv. Kláry, zakladateľky Druhého františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť Františkánsky ruženec. Povzbudzujeme k účasti na tejto modlitbe.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 4. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 5. V sobotu na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore bude o 21:00 modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 6. Na budúcu nedeľu je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30.
 7. Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) z Levoče sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15:00 v Gymnaziálnom kostole.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Zaregistrovať sa je možné na https://misijnediela.sk/2021/07/vitame-papeza-frantiska-s-ruzencom
 9. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 10. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v utorok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v stredu sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Úmysly 8. – 15. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.8.2021Nedeľa9:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11:00otec Juraj


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Fabiána a Annu
9.8.2021Pondelok7:00Jozef, Jozefína, Agnesa


15:50manžel
10.8.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu
11.8.2021Streda7:00Štefan a Mária


15:50Elena, Ladislav, Štefan
12.8.2021Štvrtok7:00Miroslav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie Janku (40 r.) a pre rodinu
13.8.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Richtarčíkovú
14.8.2021Sobota7:50Stanislav Richter


18:00Magdaléna a František
15.8.2021Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11:00Za klientov Domu svätého Františka


16:00Štefan

Oznamy 18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK (1.8.2021)

 1. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Vo farskom kostole spovedajú pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok už od 18:00. P. Tomáš navštívi chorých vo štvrtok, páter Martin a kňazi z fary v piatok.
 2. V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych (minoritských) kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
 3. Pri príležitosti výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme pozývame v stredu 4. augusta večer na Mariánsku horu, kde sa o 21:00 budeme modliť svätý ruženca a potom sláviť svätú omšu.
  Vo štvrtok 5. augusta budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok bude poklona Sviatosti Oltárnej prebiehať iba do 13:30, pretože o 14:00 bude v našom kostole sobáš. Z tohto dôvodu budeme od 14:00 spovedať nie v kostole, ale v kláštore.
 6. V sobotu na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Mons. František Dlugoš.
 7. Komunitné centrum v Rožkovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • u stredu spomienka Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • vo štvrtok ľubovoľná spomienka Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v piatok sviatok Premenenia Pána

Úmysly

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.8.2021Nedeľa9:00Štefan a Jozef


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Jakuba a Luciu


16:00Prosba o zdravie pre Beátu
2.8.2021Pondelok7:00Miroslav


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novoroľníkovú
3.8.2021Utorok7:00†† starí rodičia


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Richterovú
4.8.2021Streda7:00†† Julianna a Ján


15:50†† bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci
5.8.2021Štvrtok7:00Prosba o pokoj, lásku a dary Ducha Svätého pre Annu


15:50Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu Šurcovú


15:50Za povolania
6.8.2021Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bašistovú


15:50Štefan
7.8.2021Sobota7:50Mária Ovšanková


18:00Na česť a slávu Nebeského Otca
8.8.2021Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11:00otec Juraj


16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Fabiana a Annu
Prázdniny u minoritov

Prázdniny u minoritov

Po minuloročných minoritských prázdninách sme všetci dúfali, že sa o rok opäť zídeme na tom istom mieste. Toto prianie sa vyplnilo práve vtedy, keď nám páter Martin poslal pozvánku a potrebné informácie k pobytu v Levočskom kláštore. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, keď mali prázdniny jeden termín, tento rok sa organizátori rozhodli pre dva – prvý v júli a druhý v auguste. Na prvý turnus sa prihlásili viacerí účastníci z predošlého roka a privítali sme aj zopár nových tvárí. Spoločne sme prežili krásny týždeň plný Božej prítomnosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Continue reading „Prázdniny u minoritov“

Oznamy SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA (25.7.2021)

 1. Štvrtú júlovú, teda dnešnú nedeľu ustanovil Svätý Otec František za Svetový deň starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Z tejto príležitosti Svätý Otec napísal posolstvo, ktoré si môžete prečítať na našej výveske, kde je aj modlitba za tento deň. Tieto materiály, ako aj výber z posolstiev pápeža Františka k téme Svetového dňa sú umiestnené aj na našej stránke levoca.minoriti.sk Povzbudzujeme Vás, aby ste sa zvlášť v tento deň usilovali prejaviť lásku seniorom, najmä tým, ktorí trpia opustenosťou. Návšteva starého človeka, ktorý žije sám, je aj jedným zo spôsobov, ako získať úplné odpustky udelené pri príležitosti tohto Svetového dňa.
 2. Dnes o 14:30 bude svätú omšu na Mariánskej hore sláviť vdp. Tomáš Gondkovský, chmeľnický farár.
 3. V pondelok bude v Závade odpustová slávnosť. Sv. omša bude o 17:00. Vonkajšia slávnosť bude v nedeľu 1.8.2021 o 10:30.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. Komunitné centrum v Roškovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske alebo na plagáte nižšie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  • v utorok spomienka Sv. Gorazda a spoločníkov
  • vo štvrtok spomienka Sv. Marty, Márie a Lazára
  • v piatok spomienka Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, rehoľníčky, členky 3. rádu
  • v sobotu spomienka Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Úmysly 25. júl – 1. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.7.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mikuláš


16:00Poďakovanie za 50 r. života Petra s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
26.7.2021Pondelok7:00Jozef, Michal, Ján a Mária, Katarína a Michal


15:50Jakub, Veronika, Ján, Tomáš, Michal
27.7.2021Utorok7:00†† z rodiny Repaskej


15:50Olena
28.7.2021Streda7:00†† rodičia Angesa a Jozef, † brat Anton


15:50Ján a Mária
29.7.2021Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc
pre Jána s rodinou


15:50†† z Bohu známej rodiny
30.7.2021Piatok7:00†† z rodiny Kavuličovej a Poklembovej


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu
31.7.2021Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Poklembovú, Krajčíkovú a Bajerovú


18:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti životného jubilea
1.8.2021Nedeľa9:00Štefan a Jozef


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Jakuba a Luciu


16:00Prosba o zdravie pre Beátu