9. Nedeľa v období cez rok (2.6.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
  • v stredu spomienka Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
 2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
  2. v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok od 18:00, v piatok od 17:00.
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
 3. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 4. V utorok pokračuje Veľká novénapred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 6. V mesiaci máj sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 90 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 7. Oznamy farského kostola
  • Vo štvrtok o 17:45 pozývame do Baziliky sv. Jakuba na adoráciu, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
  • V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00 a 18:00. V závere sv. omše o 18:00 bude odprosujúca pobožnosť. Upozorňujeme, že v piatok večer bude sv. omša o 18:00.
  • V piatok bude na Mariánskej hore štafetová modlitba za posvätenie kňazov. Modlitba bolestného ruženca začne o 19:45 a po modlitbe sv. ruženca bude slávnostná sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
  • V piatok o 20:00 bude v Bazilike sv. Jakuba spevácke vystúpenie polyfonického mužského zboru – Brigata Alpina Cadore. Na tento koncert ste srdečne pozvaní. Vstup na koncert je zdarma.
  • V sobotu 10:00 bude svätá omša na Mariánskej hore.
  • Na budúcu nedeľu budú pri sv. omši o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba liturgickým obradom ustanovení siedmi noví mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania: Jozef Kvasňák, Ján Petrek, Rastislav Pomikala, Lukáš Sečka, Miroslav Strážik, Štefan Žifčák a Martin Žifčák. Všetci menovaní absolvovali formačný kurz mimoriadnych vysluhovateľov a následne dostali biskupské poverenie vykonávať túto službu vo farnosti Levoča. Ich služba je v našej farnosti veľmi potrebná, preto sme radi, že od budúcej nedele nám budú pomáhať pri rozdávaní sv. prijímania pri sv. omšiach v našich kostoloch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *