Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (26.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
   • sväté omše u nás: 7:00, 16:00 (s procesiou po 4 oltárikoch).
   • vo farskom kostole: 6:00, 8:00, 19:00
   • na Mariánskej hore: 16:00
  • v sobotu spomienka sv. Justína, mučeníka
 1. Májové/júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 2. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 3. V nedeľu 8. septembra sa uskutoční „farský deň“ Deň kresťanskej rodiny, ktorý je stretnutím všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta, je stretnutím mladších i starších, veriacich i hľadajúcich. Ak má niekto záujem zapojiť sa do organizácie, prvé stretnutie bude v utorok o 17:00 v pastoračnej miestnosti na fare.
 4. V stredu po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. Vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, pozývame na záver svätej omše o 16:00 na eucharistickú procesiu. Deti prosíme, aby počas procesie pred Sviatosťou Oltárnou sypali lupienky kvetov.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu. O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
 7. Deti staršie ako 12 rokov (vrátane) pozývame na eRko víkendovku, ktorá sa uskutoční 8.-9. júna 2024 v Misijnom dome v Bijacovciach. Prihlášku spolu s bližšími informáciami si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 8. Pozvánky pre mladých vo veku od 15 do 25 rokov:
  1. Od 30. júna do 4. júla budeme bicyklami (čiastočne autom) putovať po stopách Božieho služobníka br. Štefana Iglódyho OFMConv. Putovanie bude spojené s fotografovaním (u niektorých v dobovom oblečení) na Slovensku a v Maďarsku na miestach spojených so životom a smrťou brata Štefana. Ubytovaní budeme v kláštore minoritov v Brehove.
  2. V dňoch 8. až 13. júla sa uskutočnia ďalšie Prázdniny u minoritov v Levoči. Dopoludnia pracujeme v kláštore a popoludní chodíme na výlety do okolia. Viac informácií o oboch akciách nájdete na našej webstránke www.minoriti.sk.
 9. Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame v dňoch 12. – 17. augusta na tábor do nášho kláštora v Brehove. Viac informácií nájdete na výveske.
 10. Oznamy farského kostola
  • V utorok v Bazilike sv. Jakuba budeme sláviť výročie posviacky obnovenej baziliky. Bazilika bola posvätená a oltár bol konsekrovaný v roku 2016.
  • V piatok 31.5.2024 o 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore.
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
  • V sobotu v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30.
  • Na budúcu nedeľu požehnáme obnovený kríž Za huru na Závade. Sv. omša na Závade bude o 8:00 a po sv. omši pôjdeme v sprievode ku krížu.
  • Vyhlásenie KBS k európskym voľbám:

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *