Oznamy 2. adventná nedeľa (10.12.2023)

 1. V zbierke na charitu sa v našom kostole vyzbieralo 745 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Pri príležitosti 800. výročia jasličiek v Greccio dávame do pozornosti:
  1. Pápež František udeľuje plnomocné odpustky každému, kto od 8. decembra do 2. februára navštívi náš kostol a zotrvá v modlitbe pred vystavenými jasličkami. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.
  2. Biskup František nás povzbudzuje, aby sme sa zamerali na pravú podstatu Vianoc – Dieťa v jasliach – aj tým, že budeme zdôrazňovať význam Betlehema. Môžeme si ho postaviť pred domom alebo umiestniť do okna nálepku veľkosti A4, ktorú si za 2 € môžeme objednať v sakristii.
 3. Ďakujeme chlapom z útulku za stráženie kostola, nakoľko nám „neznámi“ páchatelia vyberajú pokladničky. Zároveň prosíme o pomoc pri tejto službe aj vás – aspoň do času, kým nenainštalujeme kamery. Služba by spočívala v tom, že ak niekto vie dopredu povedať (jednorazovo alebo pravidelne), kedy sa príde modliť pred Sviatosťou Oltárnou, môže sa zapísať do zoznamu v sakristii. Časy, na ktoré sa nikto nezapíše, budú ďalej pokrývať chlapi z útulku.
 4. V piatok po rannej svätej omši prosíme o pomoc pri veľkom predvianočnom upratovaní kostola.
 5. V rámci zimných kántrových dní budeme v sobotu pri rannej svätej omši prosiť o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, o duchovnú obnovu rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.
 6. Kvôli vianočnej svätej spovedi v Bazilike sv. Jakuba (14:00-19:00) na budúcu nedeľu nebude svätá omša o 16:00.
 7. V nedeľu 17. decembra sa budú konať voľby do Hospodárskej rady farnosti a Farskej pastoračnej rady. Dnes si môžete v Bazilike sv. Jakuba a gymnaziálnom kostole vyzdvihnúť hlasovací lístok. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 8. Ak chcete 27. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny, môžete sa zapísať do zoznamu v sakristii.
 9. Vzadu na stolíku si môžete zobrať Minoritský list a kalendár.
 10. Liturgický kalendár:
  • v utorok spomienka Panny Márie Guadalupskej
  • v stredu spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
  • v štvrtok spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
 11. Oznamy farského kostola

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *