Vzor

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V prvom čítaní kritizuje prorok Malachiáš kňazov za to, že sa skoro vôbec nesnažia byť vzorom pre ľudí. V evanjeliu zase Pán Ježiš napomína farizejov za to, že to zase preháňajú a snažia sa vyzerať až príliš dokonalo.

Ako to teda máme robiť my? Dobro nemáme konať kvôli ľuďom, ale kvôli Pánu Bohu. Preto porozmýšľajte a napíšte/nakreslite, čo vám v tomto našom chráme pomáha stretnúť Pána Boha. Môže to byť pekný spev, miništrovanie, čítanie, kamaráti…

Podpíšte sa a v nedeľu 12. novembra pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *