Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (28.5.2023)

 1. Májové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; od štvrtku budú v tom istom čase júnové pobožnosti.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša.
 4. V utorok a stredu o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť 1. svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 11:00 do 13:00.
 5. V stredu o 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš v rámci Dňa modlitieb za synodu celebrovať svätú omšu na Mariánskej hore. Po nej bude eucharistická adorácia.
 6. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. Vo štvrtok od 17:45 do 18:45 bude v Bazilike sv. Jakuba eucharistická adorácia za duchovné povolania pod záštitou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Takáto adorácia bude bývať vo štvrtok pred prvým piatkom každý mesiac.
 8. V piatok bude v našom kostole Noc kostolov:
  • o 20:00 vystúpi spevácky zbor pod vedením p. Janky Višňovskej;
  • o 21:00 bude moderovaná adorácia Najsvätejšej sviatosti;
  • o 22:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej.
   V sobotu od 16:30 bude program v evanjelickom kostole. Podrobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 10. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 470€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Od 11. júna plánujeme začať slúžiť sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30 namiesto svätých omší o 9:00 v našom kostole.
 13. V tomto týždni na našom cirkevnom gymnáziu zmaturovali študenti 4. ročníka a oktávy. Z výsledkov ústnej skúšky vyplynulo, že v Slovenskom jazyku a literatúre dosiahli priemer 69,4%, pričom národný priemer je 55%, v matematike dosiahli priemer 59,3%, pričom národný priemer je 53,8%, v anglickom jazyku dosiahli 59,7% a národný priemer je 67,1%. Naši študenti teda zvládli maturitné skúšky veľmi dobre, z čoho sa tešíme a blahoželáme im. Naše gymnázium aj v novom roku otvára 1 ročník štvorročného gymnázia a 1 ročník osemročného gymnázia. Povzbudzujeme Vás k zapísaniu detí na našom gymnáziu.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *