Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

 1. Počas dnešných svätých omší je zbierka na katolícke masmédiá.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 3. V pondelok začne poklona Oltárnej sviatosti až približne o 12.00, kvôli inštalovaniu lešenia na chóre za účelom pamiatkového výskumu malieb na klenbách kostola.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť v sobotu počas svätej omše o 7:50.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie.
 7. Od piatka do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
 8. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 9. V sobotu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovaná sviatosť birmovania. Nácvik birmovancov bude v stredu o 17:00 v bazilike. Účasť na ňom je pre birmovancov povinná, pre rodičov veľmi odporúčaná. Sviatosť zmierenia si môžu birmovanci vykonať počas týždňa od 18:30, vo štvrtok a v piatok od 18:00.
 10. V sobotu dopoludnia sa z rôznych miest uskutoční charitatívny beh resp. pochod na Mariánsku horu. O 13:00 bude v bazilike svätá omša. Výťažok z dobrovoľného vstupného je určený pre nevidiaceho Vlada z Levoče. Podrobnosti sú na výveske.
 11. V sobotu o 18:00 pozývame na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 21:00.
 12. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na slávnostnej odpustovej sv. omši o 11:00 bude don Anton Červeň, salezián z Prešova.
 13. 31. mája sa na Mariánskej hore uskutoční Deň modlitieb za synodu. O 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš celebrovať svätú omšu. Po nej bude eucharistická adorácia.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
  • v stredu sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • v piatok spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *