Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (14.5.2023)

 1. Dnes o 13:00 spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej pozývame najmä mužov na Mariánsku procesiu z nášho kostola na Mariánsku horu. V procesii ponesieme sochu Panny Márie a budeme sa modliť ruženec. O 14:30 budeme sláviť svätú omšu, následne sa zapojíme do 24-hodinového ruženca za Slovensko.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 3. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom kostole sa na tento úmysel budeme modliť počas svätej omše v pondelok o 7:00.
 4. V pondelok bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Poklona začne po rannej sv. omši a odloženie Sviatosti bude o 18:30.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
 7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
 8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 9. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 11. Od 26. do 28. mája bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej webstránke.
 12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára vo Važci nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ). Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov, trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia. Mottom školy je Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť. Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlásiť sa treba do 19. júna. Prihlášku ako aj podrobnejšie informácie nájdete na výveske, na stránke Komisie pre mládež spišskej diecézy aj na našej webstránke.
 13. V dňoch 10. až 14.7. je na Spišskej Kapitule organizovaný miništrantský tábor pre žiakov končiaceho 4. až 7. ročníka ZŠ. Prihlasovanie je do 20. júna. Podrobnosti sú na výveske.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu
  • v utorok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
  • v stredu spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána
  • v sobotu spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *