Môj príbytok v nebi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes nám Pán Ježiš hovorí o príbytku, ktorý máme pripravení v nebi. Ale svätý apoštol Peter nás povzbudzuje, aby sme sa už tu na zemi nechali vbudovať ako živé kamene do duchovného domu. Ako na to? Návod nájdeme v Skutkoch apoštolov.

Aby sme mali čas venovať sa Božiemu slovu, potrebujeme si podeliť úlohy. A tak niektorí z nás miništrujú, spievajú, hrajú, menežujú zbor, chystajú a balia techniku, prinášajú obetné dary, čítajú čítania a prosby, zbierajú alebo dávajú peniaze do zvončeka, upratujú kostol, pomáhajú v sakristii, atď.

Jeden človek nemôže robiť všetko, lebo by mu nezostal čas na to najhlavnejšie – venovať čas modlitbe a Božiemu slovu. Prečo je to dôležité? Lebo máme prichádzať k živému kameňu, ktorým je Kristus. On je kameň uholný, vyvolený a vzácny, na ktorom všetko stojí. Ak sa ho všetci naraz prestaneme držať, všetky ostatné služby skrachujú. A ani nenájdeme cestu do nášho príbytku v nebi.

Nakresli alebo napíš, ako si predstavuješ svoj príbytok v nebi, ktorý Ti pripravil Pán Ježiš. Podpíš sa a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prines tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *