Oznamy Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.2023)

 1. Dnes je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše sú ako zvyčajne v nedeľu. O 15:00 bude v našom chráme pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a k Duchu Svätému na začiatku Nového roka.
 2. V pondelok oslávime 20. výročie vzniku slovenskej minoritskej kustódie. Hlavným celebrantom svätej omše o 11:00 bude o. bp. Ján Kuboš.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok od 14:00 do 15:45, v piatok pol hodiny pred sv. omšami. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať počas ranných i večerných sv. omší a vo štvrtok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu, počas nich bude požehnanie vody, kriedy a kadidla. V Bazilike sv. Jakuba bude požehnanie Trojkráľovej vody vo štvrtok o 18:00.
 6. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tohoročnom Živom Betleheme: mladým zo spoločenstva Eden za dve odohraté predstavenia o betlehemských udalostiach, deťom a mládeži z Levočskej Doliny a Levoče za stvárnenie živých sôch, mužom z Domu sv. Františka za ovečky a kozičky, pánovi Slebodníkovi, Žabeckému, Matvejovi, Benkovi a Repaskému za vystavené holuby a zajace, rodine Poľanovskej za poníka.
  Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať pánovi Mariánovi Horváthovi za zorganizovanie vianočného koncertu, ako aj speváckemu zboru za nádherné skrášlenie liturgií.
  Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny i tým, ktorí ich podporili minulú nedeľu v našom kostole. Na podporu projektov v subsaharskej Afrike sa vyzbieralo sa vyše 1900€. Koledníci Dobrej noviny tentokrát z Levočskej Doliny vystúpia v našom chráme aj dnes po sv. omši o 16:00.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
  • v utorok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
  • v piatok slávnosť Zjavenia Pána
  • v nedeľu sviatok Krstu Krista Pána

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *