Oznamy 4. adventná nedeľa (18.12.2022)

 1. Dnes od 14:00 je v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná sv. spoveď. Preto u nás nebude svätá omša o 16:00.
 2. Dnes o 15:00 bude v evanjelickom kostole koncert kresťanského speváckeho zboru Krédo-viruju a hudobného zoskupenia Brass Collegium.
 3. Od pondelka do piatku budeme spovedať od 6:45 do 7:00 a od 15:00 do 15:45, v Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať od 5:30 do 6:00, večer od 17:00.
 4. Vo štvrtok dopoludnia navštívia kňazi z fary starých a chorých, ku ktorým nechodia pravidelne na prvé piatky. Je potrebné nahlásiť ich do stredy večera v sakristii Baziliky sv. Jakuba. Návštevu takýchto ľudí je možné dohodnúť aj u nás osobne, telefonicky na t.č. 053/4514570, či mailom na levoca@minoriti.sk
 5. Vo štvrtok o 18:00 na svätú omšu pre birmovancov sú pozvaní aj ich rodičia.
 6. Betlehemské svetlo k nám prinesú skauti v piatok na sv. omšu o 15:50; do Baziliky sv. Jakuba o 18:00. Skautské hliadky budú potom večer a taktiež počas Štedrého dňa rozdávať Betlehemské svetlo pri starej radnici a pri Betleheme.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 8. V sobotu je Štedrý deň. Ráno budú sv. omše o 6:30 v Bazilike sv. Jakuba, u nás o 7:50. O 16:00 budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18:00 zasadnime celá farnosť ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2,1-14). V noci Narodenia Pána bude u nás svätá omša o 22:00; v Bazilike sv. Jakuba o 24:00.
 9. Na budúcu nedeľu je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Po svätých omšiach o 11:00 a 16:00 Vás pozývame na nádvorie nášho kláštora na predstavenie Živého Betlehema a na kapustnicu, ktorú pripravia chlapi z Domu sv. Františka. O 13:30 bude v našom chráme Vianočný koncert Mareka Gernáta a Kysuckého prameňa. Vstupné je dobrovoľné.
 10. Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať domácnosti v Levoči 26.12. od 13:30. Ak ich chcete prijať, zapíšte sa do zoznamu v sakristii u nás alebo v Bazilike sv. Jakuba (do 23. decembra).
 11. Všetkým, ktorí upratovali kostol pred sviatkami vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Vzadu na stolíku je vianočné číslo Minoritského listuminoritský kalendár na r. 2023. Odporúčaná cena kalendára je 2€.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *