Oznamy 14. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší v pondelok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda:
  1. U nás budú sväté omše ako v nedeľu;
  2. v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  4. v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30
 2. Poriadok svätých omší v ostatné dni:
  1. U nás: v utorok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba dnes ešte o 14:30 a 19:00; v utorok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole v dnešnú nedeľu sv. omša nebude, na budúcu nedeľu bude o 9:00.
  4. v bazilike na Mariánskej hore na budúcu nedeľu o 14:30
 3. Otec biskup Ján Kuboš bude dnes o 10:00 hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše na Mariánskej hore. O 9:00 bude dp. Matúš Knižacký viesť modlitbu posvätného ruženca.
 4. Na budúcu nedeľu budeme na Mariánskej hore sláviť oktávu sviatku Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu o 14:30 bude sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Sv. omša bude v exteriéri.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 7. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do kampane 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Vďační za slobodu, v ktorej momentálne žijeme, modlíme sa za tých, ktorí to šťastie nemajú. Každý deň od 9.7. do 26.8.2021 sa osobne, v rodine, či spoločenstve pomodlíme ľubovoľnú modlitbu, v piatky Krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov, dobré by bolo zúčastniť sa v týždni svätej omše a obetovať ju na tento úmysel, prípadne si zvoliť aj nejaký pôst. Viac na www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk
 8. 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcich v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, otec biskup Ján Kuboš nás povzbudzuje, aby sme podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
  • v sobotu spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *