Oznamy 10. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
  Na tejto stránke Vám odporúčame aj prednášku a prezentáciu v rámci Diecéznej školy viery na tému: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný.
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 5. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 6. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí, napriek pandémii, prispeli k veľmi peknému priebehu slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Ďakujeme ženám a bratovi Ondrejovi za prípravu oltárikov a lupienkov pre deti, súrodencom Krajňákovým, organistke Michaele, miništrantom, mestskej polícii, ako aj Vám všetkým, ktorí ste sa svojou prítomnosťou, svojou modlitbou a spevom aktívne zúčastnili svätej omše a procesie.
 7. V pondelok si v našej reholi spomíname na bl. Michala a Zbigneva, ktorí boli v roku 1991 zastrelení v Peru komunistickou teroristickou organizáciou Svetlý chodník. Na stolíku pri vchode kostola Vám ponúkame knihu približujúcu posledné hodiny ich života, v sakristii ružence s ich relikviami.
 8. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 9. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  • Pobožnosť k Božskému Srdcu bude u nás o 7:30 a o 15:30.
  • V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00, a 18:00 – nebude o 19:00!
  • V bazilike na Mariánskej hore bude celosvetová štafeta modlitby ruženca za posvätenie kňazov. Začne sa modlitbou Bolestného ruženca o 19:45 nasledovať bude sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Modlitbu posv. ruženca a sv. omšu bude vysielať Televízia LUX. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 10. V sobotu po rannej svätej omši bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 10:00.
 11. Sviatok svätého Antona pripadol na budúcu nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu v závere všetkých svätých omší požehnáme chlieb sv. Antona, ktorý si budete môcť vziať domov. O 11:00 bude aj požehnanie detí.
 12. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame na tábor do Brehova v termíne 4. – 8. júl 2021. Viac informácií zverejníme v najbližších dňoch. Prihlásiť sa (zatiaľ nezáväzne) môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk).
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Michala a Zbigneva 
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *