Oznamy Veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele a vo Veľkonočný pondelok o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na novénu k Božiemu milosrdenstvu – v nedeľu a v pondelok o 10:45; v utorok až sobotu o 15:35.
 3. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  • nedeľa a pondelok: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  • ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
  • Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk
 6. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. Oznamy našej farnosti nájdete na tomto odkaze: https://www.farnostlevoca.sk/oznamy/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *