Mesiac: február 2021

Úmysly 14. – 21. február 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
14.2.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu s rodinou


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Biroščákovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Emila
15.2.2021Pondelok15.50Za zasvätených v Levoči


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana a Michala


15.50Za pokoj v rodine a za oslobodenie zo závislosti
16.2.2021Utorok15.50Vasil, Jaroslav a Helena


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana a Michala


15.50Peter a Štefan
17.2.2021Streda15.50František, Ján, Štefan


15.50Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu rodiny Alžbety


15.50Poďakovanie za šťastné ukončenie štúdia
18.2.2021Štvrtok15.50Ružena, Angela a Mária


15.50Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu rodiny Alžbety


15.50Andrej a Helena
19.2.2021Piatok15.50Ľudovít Filip


15.50Tomáš (10. výročie)


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre minoritskú komunitu v Levoči
20.2.2021Sobota15.50Poďakovanie za 60 r. života Alžbety s prosbou o požehnanie


15.50Mária a Dušan


15.50Alžbeta a † z rodiny Baluchovej
21.2.2021Nedeľa11.00Ľudovít Filip


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miloša


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou

5. TÉMA: VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO

ÚVOD

Cirkev vyznávaním článku viery: „Verím v Ducha Svätého“ učí, že „veriť v Ducha Svätého znamená vyznávať tretiu osobu Najsvätejšej Trojice, ktorá vychádza z Otca a Syna; jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva“.

Continue reading „5. TÉMA: VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO“

Pusté miesto

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa dnes odišiel modliť na pusté miesto. My v týchto dňoch tiež chodíme do prírody na pusté miesta. Pošlite nám fotku vášho obľúbeného pustého miesta na adresu levoca@minoriti.sk a zaradíme ho galérie na tejto stránke…

Okrem toho dávame do pozornosti:

Continue reading „Pusté miesto“

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk. Na tejto stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 5. nedeľu v Cezročnom období. Odporúčame pomodliť sa ju v kruhu rodiny.
 2. Od dnes do nasledujúcej nedele trvá Národný týždeň manželstva. Tohoročná téma je „Bezpečne v manželstve“. Podrobnosti nájdete na ntm.sk
 3. V pondelok je spomienka na svätú Jozefínu Bakhitu a zároveň 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Povzbudzujeme Vás k modlitbe za obete tohto obchodovania.
 4. V utorok štartuje Virtuálny Deň otvorených dverí 2021 na Cirkevnom Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Všetci mladí záujemcovia o štúdium sú pozvaní, aby sa zoznámili s prostredím a systémom štúdia na gymnáziu. Registračný formulár nájdu na webovej stránke https://gsfalev.sk/
 5. Vo štvrtok je spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň 29. Svetový deň chorých. Od 15.00 sa budeme počas poklony Oltárnej sviatosti modliť za chorých, za zdravotníkov a za ukončenie pandémie.
 6. V sobotu si pripomenieme 100 rokov od biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru. Pri tej príležitosti bude v sobotu o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie, celebrovať slávnostnú sv. omšu vysielanú v priamom prenose Rádiom Lumen a TV Lux.
 7. Koledníci počas Vianoc nemohli roznášať radostnú zvesť svojím obvyklým spôsobom. Na podporu projektov v Afrike sa im preto podarilo vyzbierať necelú polovicu minuloročného výťažku. Povzbudzujeme Vás podporiť Verejnú zbierku Dobrej noviny príspevkom na účet:  SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky prosia uviesť svoj email alebo adresu).
 8. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 9. Liturgický kalendár
 • v pondelok spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
 • v stredu spomienka sv. Školastiky, panny
 • vo štvrtok spomienka prebl. Panny Márie Lurdskej

Úmysly 7. – 14. február 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.2.2021Nedeľa11.00Za Božie požehnanie pre naše organistky


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bendžalovú


11.00Za duše v očistci
8.2.2021Pondelok15.50Milan a za zdravie a Božie požehnanie pre jeho rodinu


15.50Anna


15.50Za nenarodené dieťa
9.2.2021Utorok15.50Za Božie požehnanie pre Máriu a Natáliu


15.50Poďakovanie za 77 rokov života Kristínky


15.50Júlia
10.2.2021Streda15.50Za pokoj a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


15.50Ján (nedožitých 90 rokov)


15.50Ján (1. výročie)
11.2.2021Štvrtok15.50Ladislav


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


15.50Miroslav
12.2.2021Piatok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre absolventky SZŠ


15.50Mária a Dušan


15.50Br. Daniel Faltin
13.2.2021Sobota15.50Marián


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu


15.50Za zdravie pre Annu
14.2.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu s rodinou


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Biroščákovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Emila

Náš kostol

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše (31.1.2021): Pán Ježiš sa každú sobotu modlil v synagóge. My sa teraz kvôli pandémii koronavírusu v nedeľu nemodlíme v kostole, ale doma. Nič nám však nebráni v tom, aby sme náš kostol nakreslili alebo (počas prechádzky) odfotili a poslali nám ho na adresu levoca@minoriti.sk. Ak sa vo vašej obci nachádza aj židovská synagóga, môžete nám ju tiež nakresliť alebo odfotiť.

Continue reading „Náš kostol“