Oznamy 5. nedeľa v období cez rok

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk. Na tejto stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 5. nedeľu v Cezročnom období. Odporúčame pomodliť sa ju v kruhu rodiny.
 2. Od dnes do nasledujúcej nedele trvá Národný týždeň manželstva. Tohoročná téma je „Bezpečne v manželstve“. Podrobnosti nájdete na ntm.sk
 3. V pondelok je spomienka na svätú Jozefínu Bakhitu a zároveň 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Povzbudzujeme Vás k modlitbe za obete tohto obchodovania.
 4. V utorok štartuje Virtuálny Deň otvorených dverí 2021 na Cirkevnom Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Všetci mladí záujemcovia o štúdium sú pozvaní, aby sa zoznámili s prostredím a systémom štúdia na gymnáziu. Registračný formulár nájdu na webovej stránke https://gsfalev.sk/
 5. Vo štvrtok je spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň 29. Svetový deň chorých. Od 15.00 sa budeme počas poklony Oltárnej sviatosti modliť za chorých, za zdravotníkov a za ukončenie pandémie.
 6. V sobotu si pripomenieme 100 rokov od biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru. Pri tej príležitosti bude v sobotu o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie, celebrovať slávnostnú sv. omšu vysielanú v priamom prenose Rádiom Lumen a TV Lux.
 7. Koledníci počas Vianoc nemohli roznášať radostnú zvesť svojím obvyklým spôsobom. Na podporu projektov v Afrike sa im preto podarilo vyzbierať necelú polovicu minuloročného výťažku. Povzbudzujeme Vás podporiť Verejnú zbierku Dobrej noviny príspevkom na účet:  SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky prosia uviesť svoj email alebo adresu).
 8. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 9. Liturgický kalendár
 • v pondelok spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
 • v stredu spomienka sv. Školastiky, panny
 • vo štvrtok spomienka prebl. Panny Márie Lurdskej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *