Oznamy 2. pôstna nedeľa

  1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu a zvlášť Vám odporúčame obšírnejšiu reakciu našich otcov biskupov na text publikovaný v denníku Svätej stolice L’Osservatore Romano v januári 2021. Táto reakcia nazvaná „Za pravdivý obraz otca biskupa Vojtaššáka“ predstavuje veľmi výstižný opis postojov a konkrétnych krokov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a slovenských biskupov počas Slovenského štátu.
  2. Na webovej stránke našej farnosti www.farnostlevoca.sk – v sekcii Deti a mládež Vám odporúčame pôstne katechézy a pôstne aktivity pre deti.
  3. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o to požiadajú.
  4. V pôstnom období v piatky a v nedele o 15.00 Vás prostredníctvom internetu pozývame na Krížové cesty.
  5. Z dôvodu pandémie charita namiesto tradičnej Jarnej zbierky zriadila online zbierku. Služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).
    V našom kostole môžete prispieť na charitu ešte počas tohto týždňa aj do označenej pokladničky pri chode kostola (tam, kde bývali pohľadnice).
  6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
  7. Nakoľko brat Tomáš bude odcestovaný v najbližších dvoch týždňoch, sväté omše, ktorých úmysly sú uvedené pre jednotlivé dni ako tretie, bude slúžiť mimo nášho kostola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *