Mesiac: máj 2023

Oznamy 5. veľkonočná nedeľa (7.5.2023)

 1. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 2. V pondelok bude na Mariánskej hore Deň plný hier pre deti a rodičov. Program začne zrazom pri Aleji Jána Pavla II. o 9:00; sv. omša bude o 11:30.
 3. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 4. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť Erich Grejták (46 r.), kaplán z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach bude hovoriť na tému „Mária v živote kresťana“.
 5. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 6. V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční misijná púť detí. Levočskí eRkári sa stretávajú o 8:00 pred farou. O 12:30 je v programe misijný ruženec a o 13:00 sv. omša, ktorú bude sláviť o. bp. Ján Kuboš. Predpokladaný návrat je cca o 15:00. Treba priniesť informovaný súhlas rodiča (nájdete ho v eRko skupine na facebooku alebo u nás v sakristii), účastnícky poplatok 1€, balík cestovín (obetný dar) a obed z vlastných zásob. Podrobnosti sú na výveske. V tento deň je aj Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete.
 7. Na budúcu nedeľu o 13:00 najmä mužov pozývame spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej na Mariánsku procesiu z nášho kostola na Mariánsku horu. V procesii ponesieme sochu Panny Márie a budeme sa modliť ruženec. O 14:30 budeme sláviť svätú omšu, následne sa zapojíme do 24-hodinového ruženca za Slovensko.
 8. V zbierke na kňazský seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 705€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Farská charita povzbudzuje všetkých, čo potrebujú pomoc, aby sa prihlásili. Zároveň charita rada prijme pomoc – materiálnu, finančnú, či v podobe dobrovoľníctva. Na webovej stránke charity je stále možnosť darovať funkčné spotrebiče alebo iné veci, ktoré nepotrebujete.
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí
  • v piatok spomienka sv. Leopolda Mandića, kňaza, člena 1. rádu
  • v sobotu spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej

Úmysly 7. – 14. máj 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Miloša
11:00Za rodiny
16:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Katarínu, Mateja a Palka
8.5.2023Pondelok7:00Pavol, Mária, Karol, Anton, František, Pavel
15:50Za Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
9.5.2023Utorok7:00Prosba o uzdravenie Márie
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana s rodinou, aj za † Marianu
Za uzdravenie Jána
10.5.2023Streda7:00p. Sičáková
15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Michaelu, Olivera, Zuzanu a Martina
František
11.5.2023Štvrtok7:00Štefan, Mária, Štefan a Radko
15:50Michal Chrašč
Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna
12.5.2023Piatok7:00Krstní rodičia Katarína a Michal a birmovná mama Viktória
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Mária, Jozef, Ladislav, Marta
13.5.2023Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu sláviacu okrúhle výročie
Poďakovanie za 72 r. života Jozefa s prosbou o požehnanie do ďalších rokov
14.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Jána
11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
16:00Ľuboslav