Mesiac: december 2021

Rodokmeň & chválospev

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Nakreslite rodokmeň vašej rodiny, v ktorom budú krstné mená vás, detí, potom rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov. Kto bude chcieť, môže pridať aj chválospev podľa vzoru Panny Márie o tom, ako sa Pán Boh stará o vašu rodinu.

Ak nám vaše umelecké diela pošlete mailom na adresu levoca@minoriti.sk, tak po nedeľnej svätej omši 12. decembra jedného z vás určite odmeníme.

Continue reading „Rodokmeň & chválospev“

Oznamy Druhá adventná nedeľa (5.12.2021)

 1. Kvôli protipandemickým opatreniam nie je možná účasť veriacich na sv. omšiach. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 2. Aj v tomto týždni budeme spovedať v kostole od pondelka do piatku od 14:00 do 15:45.
 3. Do utorka prebieha novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panne Márii. Počas svätých omší sa my, kňazi z Levoče, venujeme slovám Panny Márie zachyteným vo Svätom písme. Pred sv. omšami (od 15:00) sa modlíme posvätný ruženec, ktorý je tiež vysielaný na levoca.minoriti.sk Podrobnosti sú na výveske a na našej web-stránke.
 4. V stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude otec biskup Andrej Imrich. Od 15.00 sa budeme modliť rozjímavý biblický ruženec.
 5. V piatok a v sobotu sú zimné kantrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v sobotu budeme sláviť svätú omšu za upevnenie rodín.
 6. Počas adventného obdobia si deti môžu vypočuť audiokatechézy na farnostlevoca.sk v sekcii „Deti a mládež“. Birmovanci si nájdu katechézy v sekcii „Birmovka 2022“.
 7. Počas uplynulého týždňa sa do pokladničky pri vchode do kostola vyzbieralo na Spišskú katolícku charitu 325 Eur. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 8. Od pondelka do piatku farská charita organizuje zbierku Vianočné farské „kilo“. Viacdetné rodiny či odkázaných na pomoc v našej farnosti môžete podporiť prinesením trvanlivých potravín a drogérie od 8:00 do 12:00 do charity (Námestie Majstra Pavla 49), od 12:00 do 15:00 do KASY pri Bazilike sv. Jakuba.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Mikuláša, biskupa
  • v utorok spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • v piatok spomienka prebl. Panny Márie Loretánskej

Úmysly 5. – 12. december 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
5.12.2021Nedeľa11:00Ján, Štefan, MáriaZa zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


11:00Štefan Šefčík (2. výr.)


11:00mama Anna
6.12.2021Pondelok15:50Vasil, Jaroslav, Elena


15:50Štefan


15:50Štefan
7.12.2021Utorok15:50Matej, Gizela, Matej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hvilovú


15:50Peter
8.12.2021Streda15:50Tibor


15:50Helena a Martin, Veronika a Michal


15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
9.12.2021Štvrtok15:50Za zdravie ťažko chorej Boženy


15:50manžel


15:50Viktor
10.12.2021Piatok15:50z rodiny Kopkášovej


15:50Za zdravie pre rodinu Dzurilovú


15:50Za zdravie ťažko chorej Anny
11.12.2021Sobota7:50Prosba o požehnané Vianočné sviatky rodiny Iľašovej a Ogurčákovej


7:50rodičia Ondrej a Alžbeta


7:50Za duše v očistci
12.12.2021Nedeľa11:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a Božie milosrdenstvo pre Vladimíra, Branislava a Filipa


11:00z Bohu známej rodiny


11:00z rod. Jarošíkovej, Kollárovej