Bratia

br. Martin M. Kollár – predstavený kláštora

br. Piotr Głód

br. Ondrej Pastva

br. Tomáš M. Vlček